Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úvod

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

umelecká agentúra

Tématické umelecko - zábavné programy umelcov PRIWIDYA PROJECT a ich hostí

Multižánrové umelecké programy umelcov PRIWIDYA PROJECT a ich hostí

Výtvarno - kreatívne kurzy pre dospelých aj pre deti

Tvorivé dielne, workshopy pre dospelých aj pre deti

Festivaly, koncerty, prehliadky

Arteterapia

Hĺbková bunková muzikoterapia

+421 918 889 320, umenie.zabava@gmail.com

UMELECKÉ, KREATÍVNE

a ARTETERAPEUTICKÉ PODUJATIA

s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

September, Október, November, December 2018

v priestoroch umeleckej agentúry

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

a v PRIWIDYA Clube

ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

 

Sobota 22.9.2018 od 15,30 h – PRIWIDYA Fest 9 – 3. festivalový deň v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • JESENNÁ ROVNODENNOSŤ - multižánrový komponovaný program

 • MANDALA PRIANÍ od 15,30 h do 18,30 h

 • kreatívny workshop s lektorkou kreatívnej tvorby s Teréziou Vaňovou z Prievidze – tvorba osobnej manadaly netradičnou metódou DECOUPAGE & SERVÍTKOVANÍM v kombinácii s dozdobením prírodnými materiálmi ( špagát, mušle, korálky, atď...) a maľbou & bodkovaním metalickými farbami rôznych odtieňov na špeciálny štruktúrovaný papier A3 & prednáška k téme a k technike, Poplatok: 12,00 eur

 • LIEČIVÁ SILA MUZIKOTERAPIE od 18,30 h do 19,15 h

 • prednáška s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou o liečivej sile muzikoterapie, o sile zvuku a frekvencií

 • interaktívna muzikoterapia, Poplatok: 4,00 eur

 • PODAJME SI RUKY od 19,30 h do 20,30 h – zrušené pre chorobu Petra Kršiaka

 • Účastníci podujatia MANDALA PRIANÍ majú účasť na podujatie LIEČIVÁ SILA MUZIKOTERAPIE grátis.

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 20.9.2018

 • Podujatie finančne podporili TSK Trenčiansky samosprávny kraj a SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

 •  

Utorok 25.9.2018 od 16,00 h – KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ - v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarno – kreatívne dielne pre tvorivých ľudí, ktorí hľadajú spoločnosť vo výtvarno – kreatívnej tvorbe za účelom vyplniť svoj voľný čas a oddýchnuť si v arteterapii v príjemnom prostredí umeleckého ateliéru

 • TÉMA: MAJÁK NA MORI – ABSTRAKTNÁ MAĽBA

 • klasická, alebo abstraktná maľba akrylovými, alebo olejovými farbami - štetcami, špachtľami, alebo kombinovane na profesionálne maliarske plátno na ráme 25 x 30 alebo na špeciálny štruktúrovaný papier A4 podľa obrázkovej predlohy

 • podujatie prebieha BEZ LEKTORA

 • 180 minút pre pokročilých

 • poplatok: akrylová maľba na plátno / 11,00 eur ( na štruktúrovaný papier / 8,00 eur ), olejomaľba / 12,00 eur ( na štruktúrovaný papier / 9,00 eur )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 24.9.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Nedeľa 30.9.2018 od 15,30 h ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK - JESEŇ 2018 v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarné techniky podľa profesionálnej výtvarníčky a pedagogičky Mgr. Lucie Vrtelovej vo výtvarnom kurze

 • TÉMA: TAJOMNÁ JESEŇ – KRAJINOMAĽBA

 • TECHNIKA: KOMBINOVANÁ MAĽBA ŠTETCAMI A ŠPACHTĽAMI – AKRYL

 • na šepsované maliarske plátno na drevotrieske 30 x 60 podľa predlohy

 • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie - prednáška k technike

 • FARBY – druhy farieb, miešanie farieb - prednáška

 • 210 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • poplatok: 18,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 28.9.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

  Piatok 5.10.2018 od 17,15 h – LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

RELAXAČNÁ MUZIKOTERAPIA & TVORBA ÚČELOVEJ MANDALY s arteterapeutkou Gabrielou Mikulášovou v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • pasívna a uvoľňujúca muzikoterapia spojená s tvorbou účelovej mandaly pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • intuitívna tvorba účelovej mandaly zameraná na vyriešenie osobných vecí účastníkov ( vzťahy, životná situácia, pocity, atď...), kresba & maľba akvarelovými pastelkami, dotvorená bodkovacou metódou metalickými farbami na výkres A4 ( tvorba mandaly nezahŕňa prednášku, rozbor diela ani výuku výtvarných techník )

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • materiál je v cene podujatia. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

 • poplatok: 10,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 4.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

  Sobota 6.10.2018 od 16,00 MAGICKÁ JESEŇ 2018 jesenná séria umelecko – kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • JESENNÁ DEKORÁCIA Z PRÍRODY“ kreatívna dielňa s lektorkou ručných prác a majsterkou odevnej tvorby s Monikou Gettovou

 • tvorba jesennej dekorácie z juty a rôznych prírodných materiálov v duchu recyklácie v kombinácii s filcom, filcovými ozdobami s dozdobením korálkami

 • prednáška k technike

 • ZVUKY LESA“ - relaxačné posedenie pri upokojujúcich zvukoch prírody vo forme muzikoterapie“

 • 180 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 9,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 5.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Streda 10.10.2018 od 18,00 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

V JEDNOTE A V SEBALÁSKE s lektorkou a motivátorkou Mgr. Zuzkou Hrúzovou z Prievidze

 • vedená meditácia, prednáška a relaxácia pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • ÁCH RELAXÁCIA – špeciálna dychová technika zameraná na prepustenie nahromadeného napätia vo fyzickom tele, pre zvýšenie prúdenia energie

 • MEDITÁCIA JE DAR - čo je meditácia, kedy a kde meditovať, mýty o meditácii - prednáška

 • zvýšenie osobnej energickej vibrácie – pomocou techniky vďačnosti, čo nám pomôže sa aktívne pripraviť na meditáciu.

 • BUBLINKOVÁ MEDITÁCIA – meditácia zameraná na celkové uvoľnenie nepotrebných pocitov a mentálnej únavy, ktorá pôsobí na všetky úrovne: fyzickú, emocionálnu aj mentálnu, priblíženie sa k svojmu stredu, výsledkom meditácie bude pocit pokoja a zmierenia so sebou samým – sebaprijatie

 • MUZIKOTERAPIA – pasívna muzikoterapia v réžii muzikoterapeutky Gabriely Mikulášovej

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 10,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 9.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

  Štvrtok 11.10.2018 od 16,00 h – MAGICKÁ JESEŇ 2018 jesenná séria umelecko – kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

KVET – ENERGETICKÝ OBRAZ – PAVERPOL“ výtvarná dielňa s profesionálnou maliarkou energetických obrazov Jankou Škrabanovou a s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

 • TECHNIKA: pocitová tvorba energetického obrazu technikou paverpol ( čierny odtieň ) s dozdobením metalickými farbami a liečivými kameňmi a minerálmi na plátno na ráme 18 x 24 + prednáška k technike

 • SOLFEGGIO FREKVENCIE“ – interaktívna muzikoterapia s Gabrielou Mikulášovou a liečivými, zvukovo vibračnými ladičkami + krátka pasívna muzikoterapia v solfeggio frekvenciách

 • 180 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • poplatok: 14,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 9.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Piatok 12.10.2018 od 18,15 h LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

ANTISTRESOVÁ MUZIKOTERAPIA s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a s autorom meditačno – relaxačnej hudby Henrichom EREMITÉ Pilchom....

 • aktívna a pasívna skupinová muzikoterapia pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • ZVUKY LESA – reprodukovaná, pasívna muzikoterapia pre uvoľnenie a navodenie pokoja v réži Gabriely Mikulášovej

 • ANTISTRESOVÁ DYCHOVÁ TERAPIA – vedená terapia - zostava dychových cvikov, ktorá prianivo pôsosbí na zníženie hladiny stresu a pocitu úzkosti. Terapia je vhodná aj na reguláciu krvného tlaku do optimálnej hodnoty. Terapia v réžii Gariely Mikulášovej

 • ANTISTRESOVÉ RYTMY - aktívna muzikoterapia vo forme intuitívneho bubnovania na etnické bubny v sprievode rytmickej hudby s antistresovým účinkom v réžii Henricha Pilcha

 • POZITÍVNA ENERGIA V HUDBE – pasívna terapia hudbou v podobe živej interpretácie hry na hudobný nástroj v podaní Henricha Pilcha určená k uvedomeniu si samého seba, k vyčisteniu mysle a k uvedomeniu si svojich pozitívnych energií

 • 75 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 8,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 11.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Nedeľa 14.10.2018 od 16,00 h ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK - JESEŇ 2018 v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarné techniky podľa profesionálnych výtvarníkov Mgr. Anny Kittel Gurtlerovej a Vladimíra Kittela, DiS. Art vo výtvarnom kurze

 • TÉMA: FIGÚRA VO FANTASTICKOM UMENÍ – REPRODUKCIA DIELA

 • TECHNIKA: KRESBA & MAĽBA AKVARELOVÝMI PASTELKAMI na jemný, špeciálny papier A3 podľa predlohy

 • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie - prednáška k téme a technike

 • 150 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • poplatok: 12,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 12.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

  Utorok 16.10.2018 od 16,00 – ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK – JESEŇ 2018 v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia
 • výtvarné techniky podľa profesionálnych , ukrajinských výtvarníkov, žijúcich na Slovensku - Tetiany Siedlovej a Igora Navrotského vo výtvarnom kurze

 • TÉMA: JESENNÉ ZÁTIŠIE & KVETY – INTERIÉR - OLEJOMAĽBA

 • TECHNIKA: KLASICKÁ MAĽBA AUTORSKÝMI TECHNIKAMI Igora Navrotského a Tetiany Siedlovej

 • na profesionálne maliarske plátno na ráme 30 x 40 ( alebo na maliarske plátno na ráme 25 x 30, prípadne na špeciálny štruktúrovaný papier A3, A4 ) podľa predlohy

 • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie - prednáška k technike

 • 180 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 23,00 eur / plátno 30 x 40, 21,00 eur / plátno 25 x 30, 18,00 eur / štruktúrovaný papier A3, štruktúrovaný papier A4 / 16,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 14.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Piatok 19.10.2018 od 16,00 h LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

PODĽA NAŠEJ ŽIVOTNEJ ENERGIE – motivačno – relaxačné podujatie s lektorkou, motivátorkou a maliarkou Ivetou Maličkou a muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

 • POZITÍVNA ENERGIA V MUZIKOTERAPII – pasívna muzikoterapia pre uvoľnenie a navodenie pokoja v réži Gabriely Mikulášovej

 • NAŠA ŽIVOTNÁ ENERGIA, ALEBO ENERGIA, KTORÚ SME DOSTALI PRI NARODENÍ – prednáška a beseda v podaní Ivety Maličkej, ktorá, okrem iného, každému účastníkovi na základe indícií „prezradí“ jeho životnú energiu, ktorá mu bola daná pri narodení

 • MAĽOVANIE PODĽA NAŠEJ ŽIVOTNEJ ENERGIE - pocitové maľovanie akrylovými farbami na šepsované maliarske plátno na drevotrieske 30 x 40 v réžii Ivety Maličkej v sprievode reprodukovanej muzikoterapie v téme v réžii Gabriely Mikulášovej

 • 180 minút v duchu arteterapie ( nezahŕňa výučbu výtvarných techník )

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 18,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 18.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

  Utorok 23.10.2018 od 16,00 h – MAGICKÁ JESEŇ 2018 jesenná séria umelecko – kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

MACRAMÉ – ŠPERK I.“ kreatívna dielňa s profesionálnymi výtvarníkmi s Vladimírom Kittelom a Annou Kittel Gurtlerovou, DiS. Art

 • ZÁKLAD TECHNIKY vypletania špagátom - rovný riadok a jeho varirovanie pre naramok a náhrdelník + prednáška k technike

 • KÚTOVSKÉ POVIEDKY“ - veselé a pozitívne posedenie pri čítačke autorských diel Anny Gurtlerovej, Dis. Art v podaní samotnej autorky

 • 120 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • poplatok: 10,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 21.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Streda 24.10.2018 od 18,00 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

RIEŠENÍM KAŽDÉHO KONFLIKTU JE ODPUSTENIE s lektorkou a motivátorkou Mgr. Zuzkou Hrúzovou z Prievidze

 • vedená meditácia, prednáška a relaxácia pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • ÓM RELAXÁCIA – špeciálny dychová technika so zvukmi OM zameraná na prepustenie napätia vo fyzickom tele, emocionálnej a mentálnej únavy

 • ČO ZNAMENÁ ODPUSTIŤ?- Aké pocity máme z odpustenia, prečo je ťažké odpustiť tým, ktorí nám ublížili, je možné naučiť sa odpúšťať s ľahkosťou? & zistenie nefungujúcich a neefektívnych programov v podvedomí a prepustenie dusivých emócií ako hnev a vina - prednáška

 • VÍLOVÁ MEDITÁCIA – meditácia pomocou ochrannej láskyplnej víly a svojho strážneho anjela je zameraná na konfrontáciu osôb, ktoré nám ublížili a odpustenie. Výsledkom meditácie bude príjemný, hrejivý pocit, dobrá vôľa a spokojnosť so sebou samým

 • sprievodná relaxačná hudba

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 10,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 23.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Piatok 26.10.2018 od 17,15 hLIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

VEČERNÁ MUZIKOTERAPIA s muzikoterapeutkou a arteterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

 • pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • UKĽUDŇUJÚCA DYCHOVÁ TERAPIA – vedená terapia - zostava dychových cvikov, ktorá prianivo pôsosbí na zníženie hladiny stresu a pocitu úzkosti. Terapia je vhodná aj na reguláciu krvného tlaku do optimálnej hodnoty. Terapia v réžii Gariely Mikulášovej

 • KOSHI TERAPIA – pasívna muzikoterapia v podaní muzikoterapeutky s použitím autentického hudobného nástroja – koshi zvonkohier, ktorých zvuk sa považuje za najkrajšie znejúce zvonkohry na svete a ich aktiváciou sa rozovučia tóny, ktoré harmonizujú psychiku, vyvolávajú pocit šťastia

 • POKOJNÉ TÓNY - pasívna, upokojúca, uvoľňujúca a relaxačná, reprodukovaná muzikoterapia s cieľom ponoriť sa do seba a navodiť v sebe pokoj

 • 60 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 5,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 25.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Sobota 27.10.2018 od 17,00 hLIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

SVETLO V DUŠI s lektorkou kreatívnej tvorby a motivátorkou Teréziou Vaňovou

 • MANDALA SVETLA – pocitová tvorba mandaly, ktorá vnesie svetlo do našich životov, nádej v lepšiu budúcnosť, napomôže uzavrieť staré, nefukčné životné náležitosti. Tecnika: kresba & maľba farebnými gélovými perami, akvarelovými farbičkami, bodkovacia metóda metalickými farbami s hlavným využitím zlatej farby s dotvorením tekutými perlami a kontúrami na prírodný kartón – papier A3 ( nezahŕňa rozbor diela, ani výučbu výtvarných techník

 • LIEČBA FARBAMI – prednáška o pôsobení farieb v duchu liečby na našu psychiku, aj fyzickú stránku nášho bytia

 • sprievodná relaxačná hudba

 • základný materiál je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • 180 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 12,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 26.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Utorok 30.10.2018 od 16,00 h – KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ - v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarno – kreatívne dielne pre tvorivých ľudí, ktorí hľadajú spoločnosť vo výtvarno – kreatívnej tvorbe za účelom vyplniť svoj voľný čas a oddýchnuť si v arteterapii v príjemnom prostredí umeleckého ateliéru

 • TÉMA: PRAŹSKÝ ORLOJ – KRESBA TUŠOM V KOMBINÁCII S AKVARELOM

 • kombinovaná technika kresby tušom a maľby akverlovými farbami na špeciálny jemný papier A3 podľa predlohy

 • podujatie prebieha BEZ LEKTORA

 • 120 minút pre pokročilých

 • poplatok: 8,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 29.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Streda 31.10.2018 od 17,00 h - ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK – JESEŇ 2018 v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarné techniky podľa profesionálnej výtvarníčky a pedagogičky Mgr. Lucie Vrtelovej

 • TÉMA: SYMBOLIZMUS - „ANJEL“ – SENZUÁLNA MAĽBA & KRESBA

 • TECHNIKA: maľba akrylovými farbami v tmavých odtieňoch v kombinácii s kresbou bielym perom a bielou tuhou s možnosťou dotvorením fosforovými farbami v duchu témy

 • na profesionálne maliarske plátno na ráme 30 x 40 ( alebo na maliarske plátno na ráme 25 x 30, prípadne na špeciálny štruktúrovaný papier A3, A4 ) podľa predlohy

 • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie - prednáška k technike

 • SYMBOLIZMUS – UMELECKÝ SMER - prednáška

 • 180 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • poplatok: 18,00 eur / plátno 30 x 40, 16 eur / plátno 25 x 30, 14,00 eur / štruktúrovaný papier A3, štruktúrovaný papier A4 / 12,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 30.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Sobota 3.11.2018 od 16,00 h – MAGICKÁ JESEŇ 2018 jesenná séria umelecko – kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

TAJOMNÝ SVIETNIK - DECOUPAGE“ kreatívna dielňa s lektorkou ručných prác Monikou Gettovou

 • TECHNIKA: priesvitná decoupage ( servítkovanie ) na sklo v duchu RECYKLÁCIE s dotvorením s jutou, špagátom a rôznym dekoračným materiálom

 • VO SVETLE SPOMIENOK III. – komorný, spomienkový koncert venovaný Pamiatke zosnulým v podaní umelcov PRIWIDYA PROJECT – Simy Gážikovej, Juraja a Gabriely Mikulášových, Viktórie Vaňovej a hostí – vlastné skladby a skladby v autorskej úprave spomienkového charakateru ( od 19,00 h do 20,00 )

 • 240 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • poplatok: 8,00 eur, ZŤP / grátis

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 2.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Štvrtok 8.11.2018 od 16,00 h – KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ - v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarno – kreatívne dielne pre tvorivých ľudí, ktorí hľadajú spoločnosť vo výtvarno – kreatívnej tvorbe za účelom vyplniť svoj voľný čas a oddýchnuť si v arteterapii v príjemnom prostredí umeleckého ateliéru

 • TÉMA: JESENNÁ KRAJINOMAĽBA

 • klasická, alebo abstraktná maľba akrylovými, alebo olejovými farbami - štetcami, špachtľami, alebo kombinovane na šepsované maliarske plátno na drevotrieske 30 x 40 alebo na špeciálny štruktúrovaný papier A4 podľa obrázkovej predlohy

 • podujatie prebieha BEZ LEKTORA

 • 180 minút pre pokročilých

 • poplatok: akrylová maľba na plátno / 12,00 eur ( na štruktúrovaný papier / 8,00 eur ), olejomaľba / 13,00 eur ( na štruktúrovaný papier / 9,00 eur )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 7.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Piatok 9.11.2018 od 17,15 h – LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

VEČERNÁ ARTETERAPIA s artemuzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

 • pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • UKĽUDŇUJÚCA DYCHOVÁ TERAPIA – vedená terapia - zostava dychových cvikov, ktorá prianivo pôsosbí na zníženie hladiny stresu a pocitu úzkosti. Terapia je vhodná aj na reguláciu krvného tlaku do optimálnej hodnoty. Terapia v réžii Gariely Mikulášovej

 • KOSHI TERAPIA – pasívna muzikoterapia v podaní muzikoterapeutky s použitím autentického hudobného nástroja – koshi zvonkohier, ktorých zvuk sa považuje za najkrajšie znejúce zvonkohry na svete a ich aktiváciou sa rozovučia tóny, ktoré harmonizujú psychiku, vyvolávajú pocit šťastia

 • KOLORTERAPIA – terapia farbami ako liekom tela a duše v podobe vyfarbovania predtlačeného diela na papier A4 - fixami, farbičkami alebo perokresbou zameraná na vyriešenie osobných vecí účastníkov ( vzťahy, životná situácia, pocity, zdravie, atď...) v sprievode reprodukovanej muzikoterapie ( nezahŕňa rozbor diela, ani výuku výtvarných techník )

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • materiál je v cene podujatia. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

 • poplatok: 7,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 8.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Nedeľa 11.11.2018 od 16,00 h ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK - JESEŇ 2018 v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarné techniky podľa profesionálnych výtvarníkov Mgr. Anny Kittel Gurtlerovej, DiS. Art a Vladimíra Kittela vo výtvarnom kurze

 • TÉMA: FIGÚRA VO FANTASTICKOM UMENÍ – REPRODUKCIA DIELA

 • TECHNIKA: MAĽBA AKRYLOVÝMI FARBAMI na špeciálny štruktúrovaný papier A3 / A4 podľa predlohy

 • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie - prednáška k téme a technike

 • 150 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • poplatok: A3 / 15,00 eur, A4 / 13,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 10.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

  Štvrtok 15.11.2018 od 18,00 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

STRES JE PREVTELENÝ STRACH s lektorkou a motivátorkou Mgr. Zuzkou Hrúzovou z Prievidze

 • vedená meditácia, prednáška a relaxácia pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • ÁCH RELAXÁCIA – špeciálna dychová technika zameraná na prepustenie nahromadeného napätia vo fyzickom tele, pre zvýšenie prúdenia energie

 • ČO JE STRES? AKÉ STRACHY MA OVLÁDAJÚ?- Ako sa prejavuje? Ako ho môžeme zminimalizovať v každodennom živote? Čo znamená veriť Prozreteľnosti? Aké strachy mnou ovládajú? Aké strachy viac nepotrebujem? Chcem sa strachom vyhnúť alebo ich prijať? - prednáška

 • KRYŠTÁĽOVÁ MEDITÁCIA – za pomoci svojho vnútorného vedenia si očistíme myseľ od búrlivých, neposedných nepotrebných myšlienok, ktoré vyvolávajú stres a frustráciu, v mysli nastavíme vnútorný poriadok (ako vonku , tak i vo vnútri)

 • MUZIKOTERAPIA – pasívna muzikoterapia v réžii muzikoterapeutky Gabriely Mikulášovej

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 10,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 13.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Nedeľa 18.11.2018 od 16,00 h MAGICKÁ JESEŇ 2018 jesenná séria umelecko – kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • RETRO – BÁBIKY“ kreatívna dielňa s lektorkou ručných prác a majsterkou odevnej tvorby s Monikou Gettovou

 • tvorba vintage dekorácie - minibábik v štýle „ retro“ z rôznych látok v duchu recyklácie v kombinácii s krajkami, stuhami, jutou, vrecovinou a filcom s dozdobením korálkami

 • prednáška k technike

 • RETRO – POSEDENIE“ pri knihách a videoprojekcii v téme

 • 180 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • poplatok: 10,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 16.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Utorok 20.11.2018 od 16,00 h MAGICKÁ JESEŇ 2018 jesenná séria umelecko – kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • KANZASHI DEKORÁCIE & DECOUPAGE FĽAŠA “ kreatívna dielňa s lektorkou výtvarno – kreatívnej tvorby s Teréziou Vaňovou

 • tvorba kanzashi dekorácií, vhodných ako ozdobu počas VIANOC – anjel, kvet

 • zdobenie sviatočných fliaš technikou decoupage s dotvorením prírodnými materiálmi

 • prednáška k technike

 • ZO SRDCA“ poetická chvíľka so Soňou Dobrovodskou – Molnárovou v recitácii básní prievidzského autora Mariána Mikuláša

 • 180 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • poplatok: 12,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 19.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Štvrtok 22.11.2018 od 17,00 - KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarno – kreatívne dielne pre tvorivých ľudí, ktorí hľadajú spoločnosť vo výtvarno – kreatívnej tvorbe za účelom vyplniť svoj voľný čas a oddýchnuť si v arteterapii v príjemnom prostredí umeleckého ateliéru

 • TÉMA: PATCHWORKOVÉ VIANOČNÉ GULE

 • zdobenie polytyrenových gúl technikou „falošný patchwork“ v duchu recyklácie s dozdobením stužkami a korálkami

 • podujatie prebieha BEZ LEKTORA a je určené pre pokročilých

 • 150 minút pre pokročilých

 • pitný režim

 • poplatok: 7,00 eur / tri produkty

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 21.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Piatok 23.11.2018 od 18,15 h LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

ANTISTRESOVÁ MUZIKOTERAPIA s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a s autorom meditačno – relaxačnej hudby Henrichom EREMITÉ Pilchom....

 • aktívna a pasívna skupinová muzikoterapia pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • ZVUKY LESA – reprodukovaná, pasívna muzikoterapia pre uvoľnenie a navodenie pokoja v réži Gabriely Mikulášovej

 • ANTISTRESOVÁ DYCHOVÁ TERAPIA – vedená terapia - zostava dychových cvikov, ktorá prianivo pôsosbí na zníženie hladiny stresu a pocitu úzkosti. Terapia je vhodná aj na reguláciu krvného tlaku do optimálnej hodnoty. Terapia v réžii Gariely Mikulášovej

 • ANTISTRESOVÉ RYTMY - aktívna muzikoterapia vo forme intuitívneho bubnovania na etnické bubny v sprievode rytmickej hudby s antistresovým účinkom v réžii Henricha Pilcha

 • POZITÍVNA ENERGIA V HUDBE – pasívna terapia hudbou v podobe živej interpretácie hry na hudobný nástroj v podaní Henricha Pilcha určená k uvedomeniu si samého seba, k vyčisteniu mysle a k uvedomeniu si svojich pozitívnych energií

 • 75 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 8,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 11.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Sobota 24.11.2018 od 16,00 h ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK - JESEŇ 2018 v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarné techniky podľa profesionálnych výtvarníkov Ing. Ľubomíra Abaffyho a Mgr. Lucii Vrtelovej vo výtvarnom kurze

 • TÉMA: SURREALIZMUS – SALVADOR DALÍ – REPRODUKCIA DIELA - ILÚZIA

 • TECHNIKA: OLEJOMAĽBA - KOMBINOVANÁ TECHNIKA - ABSTRAKT S KLASICKOU MAĽBOU

 • na šepsované maliarske plátno na drevotrieske 30 x 60 ( alebo štruktúrovaný papier A3 ) podľa predlohy

 • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie - prednáška k technike

 • ROZBOR DIELA Z GEOMETRICKEJ PERSPEKTÍVY – prednáška

 • SURREALIZMUS – UMELECKÝ SMER - prednáška

 • 210 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • poplatok: plátno / 20,00 eur, štruktúrovaný papier A3 / 16,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 22.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Štvrtok 29.11.2018 od 16,00 h – MAGICKÁ JESEŇ 2018 jesenná séria umelecko – kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

MACRAMÉ – NÁRAMOK II.“ kreatívna dielňa s profesionálnymi výtvarníkmi s Vladimírom Kittelom a Annou Gurtlerovou, Dis. Art

 • TECHNIKA: točité macramé vypletanie špagátom pre náramok a náhrdelník + prednáška k technike

 • O VÍLACH A ĽUĎOCH“ - relaxačno - poetické posedenie pri recitácii autorských básní Anny Gurtlerovej, Dis. Art v podaní samotnej autorky

 • 120 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • poplatok: 10,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 28.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Štvrtok 29.11.2018 od 18,00 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

INTUÍCIA AKO JEDEN ZO ZMYSLOV KAŽDÉHO ČLOVEKA s lektorkou a motivátorkou Mgr. Zuzkou Hrúzovou z Prievidze

 • vedená meditácia, prednáška a relaxácia pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • RELAXÁCIA CHODIDIEL – vedená relaxácia chodidiel s pozornosťou na dýchanie, s cieľom uvoľniť fyzické napätie v tele a vnútorných orgánoch

 • ČO JE VNÚTORNÝ HLAS? - hlas rozumu či hlas srdca – ako ich rozoznať, prečo je dôležité počúvať svoju intuíciu - prednáška

 • zvýšenie osobnej energickej vibrácie – pomocou techniky vďačnosti, čo nám pomôže sa aktívne pripraviť na meditáciu.

 • TECHNIKA VĎAČNOSTI TELU A SVOJMU VNÚTORNÉMU HLASU - zvýšenie vibrácii a aktívna príprava na meditáciu a prijatie vedenia

 • MEDITÁCIA SRDCA - pozornosť usmerníme na srdce, ktoré zaplavíme liečivým svetlom a budeme s ním viesť aktívny dialóg

 • sprievodná relaxačná hudba

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 10,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 27.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Piatok 30.11.2018 od 16,30 h LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

VZŤAHY, ALEBO PREČO SME TU & HARMONIZÁCIA – motivačno – relaxačné podujatie s lektorkou, motivátorkou a maliarkou Ivetou Maličkou a muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

 • HARMONIZAČNÁ MUZIKOTERAPIA – pasívna muzikoterapia pre uvoľnenie a harmonizáciu v réži Gabriely Mikulášovej

 • VZŤAHY, ALEBO PREČO SME TU – motivačná prednáška v podaní Ivety Maličkej spojená s besedou v zamýšľaní sa nad zmyslom nášho života, prečo nám niektoré vzťahy nefungujú s motivačným usmernením, ako si zlepšiťnaše súznenie s niektorými ľuďmi

 • HARMONIZÁCIA MAĽBOU – pocitové, harmonizačné maľovanie určené na zharmonizovanie našej mysle, nášho zdravia...akrylovými farbami v čakrových farbách na šepsované maliarske plátno na drevotrieske 30 x 40 v réžii Ivety Maličkej v sprievode reprodukovanej muzikoterapie v téme v réžii Gabriely Mikulášovej ( nezahŕňa výučbu výtvarných techník )

 • 180 minút v duchu arteterapie

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 18,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 29.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Nedeľa 2.12.2018 od 16,00 h – ŠTEDRÝ DECEMBER 2018 séria umelecko – kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

DARČEKOVO - „RETRO STROMČEK – VIANOČNÁ DEKORÁCIA“ kreatívna dielňa s lektorkou ručných prác a majsterkou odevnej tvorby s Monikou Gettovou

 • tvorba dekorácie vhodnej do exteriéru aj interiéru z modelovacej hmoty a sklenených pohárov, dotvorených maľbou

 • prednáška k technike

 • VIANOČNÉ ROZPRÁVOČKY – počúvanie rozprávok z nahrávok

 • 180 minút pre začiatočníkov aj pokročilých, pre deti, aj dospelých

 • poplatok: 11,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 1.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Nedeľa 9.12.2018 od 16,00 h ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK - DECEMBER 2018 v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarné techniky podľa profesionálnych výtvarníkov Mgr. Anny Kittel Gurtlerovej, DiS. Art a Vladimíra Kittela vo výtvarnom kurze

 • TÉMA: FIGÚRA VO FANTASTICKOM UMENÍ – REPRODUKCIA DIELA

 • TECHNIKA: OLEJOMAĽBA na šepsované maliarske plátno na drevotrieske 30 x 40 ( alebo na špeciálny štruktúrovaný papier A3, A4 ) podľa predlohy

 • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie - prednáška k téme a technike

 • 180 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • poplatok: šepsované plátno/ 18,00 eur, štruktúrovaný papier A3 / 16,00 eur, štruktúrovaný papier A4 / 14,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 7.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Utorok 11.12.2018 od 16,00 h – ŠTEDRÝ DECEMBER 2018 séria umelecko – kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

DARČEKOVO - „PAPIEROVÉ PLETENIE - KOŠÍK “ kreatívna dielňa s lektorkou ručných prác a pedagogičkou Bc. Irenou Jajcajovou

 • pletenie košíka tvaru podľa ľubovôle z papierových ruličiek vo finálnej úprave maľovaním, alebo decoupage technikou ( servítkovaním )

 • prednáška k technike

 • TRBLIETANIE – poetická „chvíľka“ v recitácii so Soňou Dobrovodskou - Molnárovou

 • 210 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • poplatok: 11,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 10.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Štvrtok 13.12.2018 od 16,00 h – ŠTEDRÝ DECEMBER 2018 séria umelecko – kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

ANJEL – ENERGETICKÝ OBRAZ – PAVERPOL“ výtvarná dielňa s profesionálnou maliarkou energetických obrazov Jankou Škrabanovou

 • TECHNIKA: pocitová tvorba energetického obrazu technikou paverpol ( čierny odtieň ) s dozdobením metalickými farbami, prírodnými materiálmy a liečivými kameňmi a minerálmi na plátno na ráme 25 x 30

 • prednáška k technike

 • sprievodná relaxačná hudba

 • 150 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • poplatok: 15,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 12.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Štvrtok 13.12.2018 od 18,00 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia s motívátorkou a lektorkou a motivátorkou Mgr. Zuzkou Hrúzovou z Prievidze

 • vedená meditácia, prednáška a relaxácia pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • RELAXÁCIA – téma v predpríprave

 • prednáška – téma v predpríprave

 • MEDITÁCIA – téma v predpríprave

 • sprievodná relaxačná hudba

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 10,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 11.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Piatok 14.12.2018 od 17,15 h LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

SOLFEGGIO FREKVENCIE - MUZIKOTERAPIA s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

 • aktívna a pasívna skupinová muzikoterapia pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • SOLFEGGIO MEDITÁCIA – reprodukovaná, pasívna meditácia v muzikoterapii pre uvoľnenie a navodenie pokoja

 • HARMONIZAČNÁ DYCHOVÁ TERAPIA – vedená terapia - zostava dychových cvikov, ktorá prianivo pôsosbí na harmonizáciu tela a psychiky.

 • INTERAKTÍVNA MUZIKOTERAPIA LADIČKAMI – interaktívna muzikoterapia zvukovo – vibračnými ladičkami v liečivých „solfeggio“ frekvanciách spojená s energetickou očistou jednotlivcov

 • 75 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 6,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 11.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Nedeľa 16.12.2018 od 15,30 h ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK - DECEMBER 2018 v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarné techniky podľa profesionálnych výtvarníkov Ing. Ľubomíra Abaffyho a Mgr. Lucii Vrtelovej vo výtvarnom kurze

 • TÉMA: ZIMNÁ KRAJINA & DETAIL - ABSTRAKT

 • TECHNIKA: MAĽBA ŠPACHTĽAMI AKRYLOVÝMI FARBAMI

 • na profesionálne maliarske plátno na ráme 40 x 40 ( alebo na maliarske plátno na ráme 30 x 30 ) podľa predlohy

 • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie - prednáška k technike

 • ROZBOR DIELA Z GEOMETRICKEJ PERSPEKTÍVY - prednáška

 • 210 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • poplatok: plátno 40 x 40 / 20,00 eur, plátno 30 x 30 / 18,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 14.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Utorok 18.12.2018 od 16,00 h – ŠTEDRÝ DECEMBER 2018 séria umelecko – kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

DARČEKOVO - „MACRAMÉ – ŠPERK III.“ kreatívna dielňa s profesionálnymi výtvarníkmi s Vladimírom Kittelom a Annou Kittel Gurtlerovou, DiS. Art

 • KOMBINOVANÉ MACRAMÉ s korálkami pre dekoratívne prírodné šperky

 • KÚTOVSKÉ POVIEDKY II.“ - veselé a pozitívne posedenie pri čítačke autorských diel Anny Gurtlerovej, Dis. Art v podaní samotnej autorky

 • 150 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • poplatok: 12,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 17.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Piatok 21.12.2018 od 18,15 h LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

ANTISTRESOVÁ MUZIKOTERAPIA s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a s autorom meditačno – relaxačnej hudby Henrichom EREMITÉ Pilchom....

 • aktívna a pasívna skupinová muzikoterapia pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • ZVUKY LESA – reprodukovaná, pasívna muzikoterapia pre uvoľnenie a navodenie pokoja v réži Gabriely Mikulášovej

 • RELAXAČNÁ DYCHOVÁ TERAPIA – vedená terapia - zostava dychových cvikov, ktorá prianivo pôsosbí na zníženie hladiny stresu a pocitu úzkosti. Terapia v réžii Gariely Mikulášovej

 • ANTISTRESOVÉ RYTMY - aktívna muzikoterapia vo forme intuitívneho bubnovania na etnické bubny v sprievode rytmickej hudby s antistresovým účinkom v réžii Henricha Pilcha

 • RELAX V HUDBE – pasívna terapia hudbou v podobe živej interpretácie hry na hudobný nástroj v podaní Henricha Pilcha určená k uvedomeniu si samého seba, k vyčisteniu mysle a k uvedomeniu si svojich pozitívnych energií

 • 75 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 8,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 11.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Sobota 22.12.2018 od 16.00 h – KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarno – kreatívne dielne pre tvorivých ľudí, ktorí hľadajú spoločnosť vo výtvarno – kreatívnej tvorbe za účelom vyplniť svoj voľný čas a oddýchnuť si v arteterapii v príjemnom prostredí umeleckého ateliéru

 • téma: MESTO V ZIME - OLEJOMAĽBA

 • abstraktná, alebo klasická maľba akrylovými, alebo olejovými farbami - štetcami, špachtľami, alebo kombinovane na šepsované maliarske plátno na drevotrieske 30 x 40 alebo na špeciálny štruktúrovaný papier A4 podľa obrázkovej predlohy

 • podujatie prebieha BEZ LEKTORA

 • 180 minút pre pokročilých

 • poplatok: akrylová maľba na plátno / 12,00 eur ( na štruktúrovaný papier / 8,00 eur ), olejomaľba / 13,00 eur ( na štruktúrovaný papier / 9,00 eur )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 20.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Streda 26.12.2018 od 16,00 hLIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

POSOLSTVO V ŠTEDROSTI s lektorkou kreatívnej tvorby a motivátorkou Teréziou Vaňovou

 • MANDALA ŠTEDROSTI – pocitová tvorba mandaly, ktorá napomôže vniesť štedrosť do našich životov, duchovnú, materiálnu, podľa osobného priania. Technika: maľba akrylovými farbami, bodkovacia metóda metalickými farbami s dotvorením tekutými perlami a kontúrami na šepsované maliarske plátno na drevotrieske 25 x 25 ( nezahŕňa rozbor diela, ani výučbu výtvarných techník )

 • MANDALA, SLNOVRAT, SPOJITOSTI – prednáška o možnostiach znovuzrodenia v spojitosti s mandalou. Úloha a posolstvo mandaly v našom živote.

 • sprievodná relaxačná hudba

 • základný materiál je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • 210 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 13,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 25.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 •  

Piatok 28.12.2018 od 17,00 h – PRIWIDYA Fest 9 – 3. festivalový deň v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • ZIMNÉ MEDZISVIATKY multižánrový umelecký program v duchu Vianočných sviatkov

 • MOMENT LÁSKY – DETAIL ZIMNÉHO ZÁTIŠIA od 17,00 h do 19,00 h – výtvarné podujatie s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou v maľbe technikou gvaš na výkres A3 s využitím netradičných výtvarných techník. Poplatok: 11,00 eur

 • KOLIEDKY od 19,30 h do 21,00 h – komorný, komponovaný koncert umelcov PRIWIDYA PROJECT – prievidzského umeleckého projektu v slovenských koledách a vianočných skladbách vo vlastnej autorskej úprave s umeleckým slovom umelkyne slova Soni Dobrovodskej - Molnárovej z Handlovej v básniach autorov z prievidzského regiónu. Poplatok: 5,00 eur

 • NA ZÁVER... - sprievodná, netradičná mini - výstava výtvarných diel profesionálnej výtvarníčky Mgr. Lucii Vrtelovej z Opatoviec nad Nitrou – diela dlhoročnej práce mladej výtvarníčky v kombinácii rôznych výtvarných, v tradičných a netradičných technikách

 • Účastníci podujatia MOMENT LÁSKY majú účasť na podujatie KOLIEDKY grátis.

 • základný materiál na výtvarné podujatie je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky.

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 27.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

 • Podujatie finančne podporili TSK Trenčiansky samosprávny kraj a SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

 

 

Základný materiál na výtvarno – kreatívne zložky podujatí je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 

https://umenie-zabava-relax.eu

 

Podujatie je v autorskej réžii Gabriely Mikulášovej.

Zmena programu vyhradená.

 

Organizátor podujatia:

Gabriela Mikulášová

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - umelecká agentúra

PRIWIDYA PROJECT - prievidzský umelecký projekt

http://umenie-zabava-relax.eu

 

Partneri:

Monika Gettová, Terézia Vaňová, Mgr. Lucia Vrtelová, Anna Gurtlerova DiS. Art, Vladimír Kittel,Viktória Vaňová, Sima Gážiková, Henrich Pilch, Soňa Molnárová, Ing. Ľubomír Abaffy, Iveta Maličká, Mgr. Zuzka Hrúzová, Bc. Irena Jajcajová, Peter Kršiak, Janka Škrabanová, Tetiana Siedlova, Igor Navrotskyi, Juraj Mikuláš, Jaroslav Čiaky

 

Reklamní partneri:

codnes.sk.

kadomesta.sk

 

Ďalšie info:

https://www.facebook.com/events/413749815818931/

 

Informácie pre nahlásených účastníkov podujatí:

 

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť PODUJATIA, na ktorý ste sa prihlásili, žiadame Vás, svoju neúčasť telefonicky – 0918 889 320 oznámiť najneskôr 4 hodiny pred začiatkom kurzu. V prípade, že svoju neúčasť neohlásite, nebudeme Vašu žiadosť o účasť na našich ďalších kurzoch a aktivitách v budúcnosti registrovať.

 

Minimálny počet účastníkov na naše aktivity od 3 – 5 ľudí, podľa druhu podujatia. Vyhradzujeme si právo pri malom počte záujemcov podujatie odložiť na iný termín, alebo zrušiť. Informáciu o preložení podujatia na iný termín, alebo o zrušení podujatia oznámime deň pred uskutočnením podujatia mailovou komunikáciou, najneskôr však 3 hodiny pred začiatkom podujatia - telefonicky.

 


PRIWIDYA FEST 9 – deviaty ročník tradičného umelecko – multižánrového festivalu

s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT


Prehlásenie v zmysle Smernice EU a novej právnej úpravy GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Týmto prehlasujeme, že prihlásení účastníci na naše pripravované podujatia, ktorí poskytnú svoje meno, priezvisko, mailový kontakt a telefonický kontakt sú vo výlučne našej evidencii prihlásených účastníkov na konkrétne podujatie umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJEKT , ktoré eviduje Gabriela Mikulášová, ako správca týchto evidencií v písomnej a internej elektronickej forme, ktorá sa za žiadnych okolností a v žiadnom prípade neposkytne tretej strane. 
Taktiež dávame na vedomie, že máme právo zverejniť fotografie a video - záznamy z podujatia, keďže podujatia organizované Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT sú verejnými podujatiami. Fotografie a video - záznamy sú používané výlučne k propagácii podujatí a k tlačovým správam z podujatí organizovanými Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT. Účastníci podujatia majú právo nesúhlasiť s vizuálnym zverejnením ich osoby a diela, ktoré však musia oznámiť vopred písomnou formou - prehlásením, môže byť aj mailovou formou na mailovú adresu: mikulasova.gabriela@gmail.com

Zákaz kopírovania. Všetky práva vyhradené. Autor Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia 2009 - 2018

 

TOPlist