Založiť webovú stránku alebo eShop

Kontakty

Adresa:

Žarnova 8/1 Prievidza 971 01 Slovakia

Malonecpalská 37 Prievidza 971 01 Slovakia ( PRIWIDYA Club - umelecký klub )


Hlavné mailové kontakty:

umelecka.agentura.prievidza@gmail.com

umenie.zabava@gmail.com

mikulasova.gabriela@gmail.com     


Sprievodné mailové kontakty:

musicum.ad.libitum@gmail.com

umelecka.agentura.pd@gmail.com


Telefonický kontakt:  

+ 421 919 135 100 ( 0919 135 100 ) - pondelok - piatok od 12,00 h do 20,00 h

+ 421 918 889 320 ( 0918 889 320 ) - pondelok - piatok od 12,00 h do 20,00 h

V prípade, že nereagujeme na Váš telefonát, odporúčame Vám napísať nám mail na niektorú z našich uvedených adries, alebo sa telefonicky ozvať opäť. Ďakujeme za pochopenie.


Kontaktné osoby:

Gabriela Mikulášová, riaditeľka umeleckej agentúry

Juraj Mikuláš, umelecký riaditeľ

Umeleckí reprezentanti: 

Monika Gettová

Soňa Molnárová

Jaroslav Čiaky

Martin Mikuláš


Číslo účtu: VÚB banka - 288 589 1857/0200 SWIFT: SUBASKBX  IBAN: SK2702000000002885891857

VÚB, a.s.   Mlynské nivy 1   829 90   Bratislava 25


Gabriela Mikulášová, Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, Organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí,

IČO: 45 428 662, DIČ: 107 977 8876, SK NACE rev kód/79.90 -ostatné rezervačné služby, č. živnostenského registra 340-29647, č. OŽP-A/2010/01286-2

TOPlist